กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการขุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงทุ่งสร้าง ให้สะอาดสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดขอนแก่น โ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดงาน "ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561"

ร่วมพิธีเปิดงาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.  นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายองอาจ โลจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

งานเทศกาลถนนดอกคูนประจำปี 2561

งานเทศกาลถนนดอกคูนประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมปั่นสองน่องท่องแดนขอนแก่น ตอน ท่องเที่ยวชมดอกคูณครั้งที่ 4  และเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีเปิด "งานเทศกาลดอกคูณ จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 4" สถานที่จัด... อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปี 2561

  ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปี 2561

 • ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 2 การขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

  ตรวจติดตามการจัดเวทีประชาคม รอบที่ 2 การขับเคลื่อนปร

 • กิจกรรมจิตอาสา

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

 • ร่วมพิธีเปิดงาน

  ร่วมพิธีเปิดงาน "ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอ

 • งานเทศกาลถนนดอกคูนประจำปี 2561

  งานเทศกาลถนนดอกคูนประจำปี 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.