บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (ตุลาคม 2561)

บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (ตุลาคม 2561)

 

          เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ตุลาคม 2561

ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ตุลาคม 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพ... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือน

ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือน

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อถ... อ่านเพิ่มเติม...

 • บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (ตุลาคม 2561)

  บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (ตุลาคม 2561)

 • ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ตุลาคม 2561

  ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร ตุลาคม 2561

 • จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5

  จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน คร

 • จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4

  จัดอบรมความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน คร

 • ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือน

  ทำบุญตักบาตรทวยราษฎร์ถวายพระพร วันจันทร์แรกของเดือ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.