ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ และนางสาวชุติกาญน์ รีฮุง ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี อ่านเพิ่มเติม...

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายองอาจ โลจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ระหว... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสักการ... อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมงานพิธี

  ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา

 • ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร และพิธีทำบุญตัก

 • พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

  พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

  เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

 • ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน

  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.