ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (กุมภาพันธ์ 2562)

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (กุมภาพันธ์ 2562)

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวายราษฎร์ถวายพระพร กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวายราษฎร์ถวายพระพร กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรทวายราษฎร์ถวายพระพรทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดข... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) กุมภาพันธ์ 2562

ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์2562 เวลา 06.30 น. นางสาวจงก... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2562

พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีร... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น โดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา 2 ประเด็น คือ ร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) และร่างชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ( อ่านเพิ่มเติม...

 • ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (กุมภาพันธ์ 2562)

  ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา

 • ร่วมทำบุญตักบาตร ทวายราษฎร์ถวายพระพร กุมภาพันธ์ 2562

  ร่วมทำบุญตักบาตร ทวายราษฎร์ถวายพระพร กุมภาพันธ์ 2562

 • ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) กุมภาพันธ์ 2562

  ทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ) กุมภาพันธ์ 2562

 • พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2562

  พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2562

 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.