ร่วมกิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018”

ร่วมกิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และข้าราชการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดปฐมฤกษ์กิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018” ครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาไอเดียดี ๆ ที่... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเปิดงาน "Digital Information & Communication Gateway "

ร่วมเปิดงาน

           เมื่อวันที่ 2 อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม "รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น (มิถุนายน 2561)

ร่วมกิจกรรม

         เมื่อวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 06.45 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (มิถุนายน 2561)

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (มิถุนายน 2561)

 

            เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 06.30 น.  อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561

ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรม “ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2561 ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

 • ร่วมกิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018”

  ร่วมกิจกรรม “depa digitized community boot camp 2018”

 • ร่วมเปิดงาน

  ร่วมเปิดงาน "Digital Information & Communication Gateway "

 • ร่วมกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรม "รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน" ณ บริเ

 • ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (มิถุนายน 2561)

  ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร (มิถุนายน 2561)

 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561

  ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.