กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี

กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี อ่านเพิ่มเติม...

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (ธันวาคม 2561)

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิม... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ปี 2561 โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ... อ่านเพิ่มเติม...

เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี

เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.15 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแกน

อ่านเพิ่มเติม...

 • กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี

  กิจกรรมเดินรณรงค์คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความด

 •  

  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม (ธันวาคม 2561)

 • กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

  กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

 • ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังห

 • เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี

  เฝ้าฯ ส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.