การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

       วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

     วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้น ตรวจราชการในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิช... อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

 

      วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนว... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

    วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี อ่านเพิ่มเติม...

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

 • ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

  ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

 • ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

  ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

Previous
Next

h-economy61

h-happy62

knowledge

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059