ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2

ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

... อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ... อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560

เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ร้านกาชาดจังหวัดขอนแก่น &... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดร้านธารากาชาดในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณร้านกาชาดจังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2

  ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราช

 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

 • เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560

  เทศกาลงานไหมสากลและงานกาชาด ประจำปี 2560

 • พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

  พิธีเปิดร้านธารากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.