วันบิดาแห่งฝนหลวง 2562

วันบิดาแห่งฝนหลวง 2562

 

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อม
ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

... อ่านเพิ่มเติม...

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือน พฤศจิกายน

ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือน พฤศจิกายน

         เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ได้รับทราบปัญหาความต้องการ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.19 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ในเทศกาลกฐิน ประจำปี 2562 พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปถ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” เดือน พฤศจิกายน

ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” เดือน พฤศจิกายน

 

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 6.45 น. นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

 

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 6.30 น. นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

 • วันบิดาแห่งฝนหลวง 2562

  วันบิดาแห่งฝนหลวง 2562

 • ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เดือน พฤศจิกายน

  ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชา

 • ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

  ร่วมถวายกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

 • ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน” เดือน พฤศจิกายน

  ร่วมทำบุญตักบาตรในงาน “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของ

 • ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน

  ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชั

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059