covid new

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

   เนื่องด้วยในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันอาสาฬหบูขา แะในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓    ตรงกับวันเข้าพรรษา  จึงได้จัดทำโปสเตอร์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาบูชาและวันเข้าพรรษา จึงขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม ที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสำคัญท... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

       วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

     วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้น ตรวจราชการในจังหวัดขอนแก่น โดยมีการติดตามการปฎิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิช... อ่านเพิ่มเติม...

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

     วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

 

      วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนว... อ่านเพิ่มเติม...

 • เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

  เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้น จังหวัดขอนแก่น

 • หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน    จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

 • ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

  ร่วมประชุมหารือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ

Previous
Next

h-economy61

h-happy62

knowledge

e-book จากผลการสำรวจภายในจังหวัดขอนแก่น

           3d050363                       3d190263                      chiness3d                                                   

      

                  
                    

           work3d2                       work3d                     newyear3d               

      

รายงานการประเมินผล
การจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว
 
ถนนรอบบึงแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น 
 

                   

รายงานการประเมินผล
การจัดงานเดิน กิน ชิม เที่ยว
ถนนนรอบบึงทุ่งสร้าง
จังหวัดขอนแก่น

            

รายงานการประเมินผลการจัดงาน
เทศกาลงานไหม
นานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด
จ.ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2562

            3d cover_Q462                      3d cover_Group_Q462                      3d cover_Q262               

 

รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
(ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562)

     

รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
(ไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2562)  

          

รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
(ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562) 

 

           3d cover_Group_Q262                       3d cover_Aug61                       3d cover_Group_Aug61                

 

 รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
(ไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2562)

รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
(สิงหาคม 2561)

         

รายงานติดตามการประเมินผล
ความสุขมวลรวมของประชาชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
ภาค E/N ตอนกลาง
(สิงหาคม 2561)

 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059