อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4

อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้... อ่านเพิ่มเติม...

บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561)

บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สิงหาคม 2561)

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สิงหาคม 2561)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561)

ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561)

เมื่อวันที่ อ่านเพิ่มเติม...

 • อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4

  อบรมผู้ประกอบการชุมชนดิจิทัลอัจฉริยะ รุ่นที่ 1-4

 • บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561)

  บำบัดทุกข์ บำรุุงสุข (สิงหาคม 2561)

 • ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1

  ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1

 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล (สิงหาคม 2561)

  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวา

 • ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561)

  ร่วมทำบุญตักบาตร (12 สิงหาคม 2561)

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.