ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563

ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นเข... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองขอนแก่... อ่านเพิ่มเติม...

ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

     วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมยืน อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

    วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

อ่านเพิ่มเติม...

 • ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563

  ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครง

 • ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

  ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

 • ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

  ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัด

 • ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

  ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนค

 • พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

  พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

Previous
Next

h-economy61

h-happy62

knowledge

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059