เนื้อหา

ร่วมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

              เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น.  นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของชาวจังหวัดขอนแก่นมีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1
060462อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นางรุ่งกาล บุราณรักษ์ และนางสาวชุติกาญน์ รีฮุง ข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร ประจำปีงบประมาณ 2562 และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

010462

อ่านเพิ่มเติม...

เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายองอาจ โลจันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 282 หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

270319


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

310362

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 เป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน ถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกของประเทศ พิธีถวายราชสักการะพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดขึ้น ณ ขอนแก่นฮอล์ เซ็นทรันพลาซาขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

s _18432027สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.