เนื้อหา

ประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำมะโน/สำรวจ ปี 2563

     วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

20-20-63

ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

17-02-63

ยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

     วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมยืนไว้อาลัยยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

7-11-2-63

ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร แด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

14-02-63

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

    วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวันมาฆบูชา

สำหรับวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันทำบุญเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรณ พุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

6-7-2-63

หมวดหมู่รอง

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059