ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามลำดับดังนี้

1. นายสุวิทย์  ปะกาเวสา  สอบได้ลำดับที่ 1

2. นายวรสฤษดิ์  ผางจันทร์ดา  สอบได้ลำดับที่ 2

โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหหวัดชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059