วันฉัตรมงคล ปี 2558

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายประภัทร  ประพันธ์พจน์  สถิติจังหวัดขอนแกน  ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน เนื่องในพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 โดยในพิธีวันฉัตรมงคลครั้งนี้ มีบรรดาข้าราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

050558

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059