ฺBig Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day @ สวนรัชดานุสรณ์ ขอนแก่น เพื่อรณรงค์สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันทำให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองสะอาด มีวินัยในการบริหารจัดการขยะทั้งระบบไปสู่การเป็นเมืองปลอดขยะ และสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ณ สวนรัชดานุสรณ์ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

big cleaning 240658

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059