ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2558

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 184 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

120858

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059