โครงการ "ประดับธงในดวงใจ"

ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทอดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงสัญญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภปร.) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ธงสัญญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059