วันปิยมหาราช 2558

นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้

231058

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059