พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายต้นกล้าพระราชทาน มหสักข์ สักสยามมินทร์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณพระธาตุศิโรดมขอนแก่น สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น

041258 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059