กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาทุจริตและต้องการให้คนไทยไม่โกง โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

091258

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059