กิจกรรมปฏิบ้ติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2559

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

21012559

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059