ตรวจติดตามงานโครงการฯ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทำงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการ อำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ครั้งที่ 2 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 1.โครงการวางท่อพีวีซีส่งน้ำเพื่อการเกษตร ต.โนนคอม 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านป่ากล้วย ต.โนนคอม 3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฉางข้าวหมู่บ้าน ต.ภูผาม่าน 4.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ต.ห้วยม่วง 5.โครงการปรับปรุงศูนย์ OTOP ประจำหมู่บ้าน ต.ห้วยม่วง

tidtam2

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059