เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.39 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผอ.ศบ. กล่าวต้อนรับ และนายสามารถ ปลอดกระโทก ผอ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กล่าวรายงาน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

utu010359

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059