ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศิวโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

plan020359

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059