ตรวจติดตามงานโครงการฯ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทำงาน ติดตาม และประเมินผลโครงการ อำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ ครั้งที่ 4 โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัชรเดช  เกียรติชานน นายอำเภอภูผาม่าน ให้การต้อนรับ

tidtam4a

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059