ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 2559

ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่อำเภอพระยืน อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอเมือง เพื่อประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำหรับการรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ict59

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059