กิจกรรมดิจิทัลไทยแลนด์ 2016

เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่าน นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิด

 

dethailand 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059