จิบน้ำชายามบ่าย

วันที่ 8 กันยาน 2559 เวลา 15.30 น. นายประภัทร  ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานจิบน้ำชายามบ่าย โดยมี นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพบปะกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารภาคเอกชนในงาน “จิบน้ำชายามบ่าย” ณ ห้องรับรองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานของจังหวัดตามแนวทางประชารัฐ

080959

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059