ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559  ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059