ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.