มอบอุปกรณ์ ICT เพื่อคนพิการ

 

เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ จำนวน 3 ราย เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศที่กว้างขวางมากขึ้นในสังคมยุคดิ จิทัล และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

191059b


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059