ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.