ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหหวัดชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 ประกาศผลการคัดเลือก

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059