ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2.1 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
 และเวลา 13.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมศูนดิจิทัลชุมชน บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

mdes


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059