ประชุมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลแก่นักลงทุนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนประเทศญี่ปุ่น ที่สนใจจะมาลงทุนที่จังหวัดขอนแก่น ด้าน IT โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ เช่น  สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น หอการค้า BOI มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานที่ดำเนินการด้านไอที ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น โดยมีนายธวัชชัย โครตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาขอนแก่น ให้การต้อนรับ

300360depa


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059