การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในจังหวัดขอนแก่นได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักษาสุขภาพร่างกาย สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวัน  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

070460a

070460

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059