ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านหนองแวงเรือ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นายประภัทร  ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และคณะ ได้ออกตรวจติดตามสถานะการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหนองแวงเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้พูดคุยกับนางรัฏดา แสนจันแดง ผู้ดูแลศูนย์ และนายชาลี แสนจันแดง ปราชญ์ชาวบ้าน

260460


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059