ร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติและหัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ณ สำนักงานที่ดิน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

040560

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059