หารือโครงการพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา  10.00 น. นายสุทิน สาริพันธ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าพบนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาดิจิทัลชุมชนระดับหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจ e-Commerce ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

080560

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059