ประชุม/พบปะหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น จัดประชุม/พบปะหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

230560a


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059