การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2561-2564 และเตรียมพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 และในเวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ข้อมูลและสถิติเพื่อการพัฒนาจังหวัด ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

150660a


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059