ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อทำข่าวเรื่องการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

150660b

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059