ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวสารชุมชน และ Village E-Commerce กับบริษัท วีเอเวอร์ จำกัด เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ อาทิเช่น อัตลักษณ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความถนัดของบุคลากรในชุมชนให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ รวมทั้งต้องบูรณาการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ณ ศูนย์ดิจิทัลชุน กศน.ตำบลบ้านโต้น (บ้านดงกลาง) อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

evillage270660


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059