GovChannel Roadshow 2017

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานสัมมนา “GovChannel Roadshow ๒๐๑๗ : Digital local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการรวดเร็ว ทันใจ” เพื่อให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และสื่อมวลชนได้รู้จักบริการ GovChanel และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) และนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมการเสวนา “ราชการทันสมัยกับบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนที่รวดเร็ว ทันใจ” ณ ห้อง Convention 3 โรงแรมอะวานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา

210760

210760a

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059