เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น มีนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันวาระของจังหวัดขอนแก่น ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมอวานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

270960

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059