ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดยนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และนางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตอนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

note3-10-60

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059