มอบอุปกรณ์ ICT เพื่อคนพิการ

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น มอบอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ  เพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาตนเองและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

15605

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059