พิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา จังหวัดขอนแก่น 2560

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชา จังหวัดขอนแก่น 2560 พร้อมทั้งร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น และอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมชมการประกวดฮ้านประทีป ณ บริเวณหน้าโฮงมูนมัง ชมกิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

41060

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059