พิธีทำบุญตักบาตรเทโว งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น.ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

051060

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059