วันปิยมหาราช 2560

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย และประเทศชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

231060


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059