ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31 พ.ศ. 2560

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน ๑ อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ


 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว [Download]

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059