ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( 21 พ.ย. 60 )


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว


ตามที่ได้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ไปเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารที่แนบมานี้


Downloadสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059