วันรักต้นไม้ของชาติ ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ข้าราชการการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560”  ณ บริเวณแปลงปลูกต้นไม้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

161160

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059