วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น และคณะ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

091260

091260a

 

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059