ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีนายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากร ณ สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 5 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

121260a


สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059