ประชุมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยครูแกนนำ เพื่อวางแผนการดำเนินการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ ๒ ตรงข้าม (ทิศตะวันตก) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

261260

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059