มอบของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น มอบของรางวัลเพื่อเป็นรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

291260a

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059