กิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงตอบขอบคุณ ในโอกาสเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการตอบขอบคุณแก่ผู้ช่วยปฏิบัติภารกิจในการออกร้านธารากาชาดจังหวัดกาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

050161b

สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6639
โทรสาร 0 4324 6183 สป.มท. 40653 40654
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    แผนที่  kisspng-computer-icons-map-location-medicines-authority-cl-map-5ac0781b017300.8908036415225630990059